Ön Cres (ital. Cherso) ligger i inloppet till staden Rijeka (ital. Fiume) och i den del av Adriatiska havet som kallas Kvarnerbukten. Öns viktigaste centrum är staden Cres (ital. Cherso), omgiven av kuperad terräng som skyddar mot nordanvind och bora. Mindre bosättningar ligger framför på den södra delen av ön.Cres karta

Cres är indelad i två klimatzoner. Den norra delen (submediterranea) uppfyller alla krav på ett kontinentalt klimat med temperaturer lägre än genomsnittet och en högre frekvens av regniga perioder under vintermånaderna. Här består vegetationen huvudsakligen av lövträd. Den södra delen (eumediterranea) kännetecknas av en vegetation som domineras av ek med vintergröna löv, av macchia, garrigue och stäpp. Inom sina snäva gränser, vad gäller klimat, geologiska, morfologiska och pedogenetiska egenskaper, uppvisar ön en kontinentalkaraktär som på många sätt är jämförbar med den som finns på ön Kreta.

Den geologiska formationen av öarna Cres/Losinj och Rab – och Kvarnerområdet som helhet – domineras strukturellt (enligt studier av geologen Silvio Vardabasso från Buje) av mesozoisk kalksten. Asymmetriska veck är orienterade längs en axel från NNO till SSV med sinclinaler med eoceniska sediment och anticlinaler med kritkalk som bildades under bergkedjeveckningen i jordskorpan. Höjningen av jordskorpan beror på dessa veck, där stora mängder kalksten och dolomit ligger över mjuk flysch. Karst-området, som sträcker sig från utkanten av Trieste fram till Istrien och Kvarner, består huvudsakligen av kalkstensklippor, som på grund av sönderfall orsakad av atmosfärisk påverkan, med tiden kommit att bilda ”jorden” karst. Som en följd av denna upplösning under de geologiska periodernas gång, kom mineralkomponenter att blanda sig med de olika livsformerna som redan fanns där och med annat förmultnat organiskt material. Sammansättningen av mineraliska och organiska partiklar bildar som ett resultat av detta den befintliga marken. Humus är i sin tur den organiska delen av jorden som innehåller varierande mängder av amorft organiskt material och representerar 0,5% av toppskiktet av marken i torra områden, och 2-5% i våtmarker. Den återstående delen av marken upptas av oorganiskt material (mineralpartiklar). I detta klimat och under de geologiska förhållanden som dikterats av naturen, var invånarna i Cres tvungna att utföra sitt dagliga arbete.

IMG_8386

Den ursprungliga odlingsmarken (novine)